(te) Kleine baby in de buik? Foetale groeirestrictie?

Lijkt de baby te klein in de buik? Heeft de baby een groeivertraging?

Niet alle kinderen groeien hetzelfde. Ook gezonde kinderen kunnen kleiner dan gemiddeld zijn. Maar hoe kleiner ten opzichte van het gemiddelde, hoe groter de kans dat er iets aan de hand is. De belangrijkste oorzaak daarvan is als de placenta (moederkoek) niet goed functioneert. We noemen dat foetale groeirestrictie (groeivertraging).

Als een zwangere vrouw en haar omgeving dat hoort, levert dat vaak zorgen op. Is de baby wel veilig? Goede informatie vinden is dan vaak lastig. Deze website bevat daarom informatie voor patiënten, hun familie en hun zorgverleners.

We leggen zo goed mogelijk wat de oorzaken en gevolgen kunnen zijn. We geven de algemene informatie, waarvan wij in de praktijk weten dat ze niet altijd bekend is: het zijn de antwoorden op de vragen die onze patiënten vaak stellen.

Voor onze collega’s (en wie maar geïnteresseerd is) is er informatie over lopend en afgerond onderzoek.

Lotte te kleine baby foetale groeirestrictie

Mocht u vragen hebben of ons willen vertellen waar u behoefte aan heeft, laat het ons weten via het contactformulier. Of als u wilt bijdragen aan ons onderzoek met uw deelname aan een focusgroep, feedback of financiële ondersteuning: graag!

Voor patiënten

Als de baby te klein is in de zwangerschap ontstaat twijfel of de baby misschien een groeiprobleem heeft. Dit geeft veel onrust. Het is dan niet altijd makkelijk betrouwbare informatie te vinden. Met deze website willen we patiënten en hun omgeving zo goed mogelijk informeren.

Voor professionals

Foetale groeirestrictie houdt iedereen die zwangere vrouwen begeleidt bezig vanwege de risico’s die daarmee samenhangen. Met deze website willen we informatie bieden aan uw patiënten en hun omgeving, en u wellicht nuttige informatie bieden over afgerond en lopend onderzoek.

Wie zijn wij

Sanne Gordijn gynaecoloog foetale groeirestrictie - te kleine baby

Sanne Gordijn (1978)

Gynaecoloog-perinatoloog in het UMC Groningen

Ik wil heel graag dat wij als verloskundig zorgverleners beter worden in het opsporen van de baby’s die onze zorg nodig hebben omdat de functie van hun placenta niet goed genoeg is. Maar ook wil ik graag dat we de gezonde kleine baby’s beter herkennen zodat we die ‘met rust’ kunnen laten.

Wessel Ganzevoort gynaecoloog foetale groeirestrictie - te kleine baby

Wessel Ganzevoort (1973)

Gynaecoloog-perinatoloog in het Amsterdam UMC

Een overleden kind voor de geboorte is verwoestend voor ouders, een last die mensen de rest van hun leven meedragen. Het is ook extreem frustrerend voor de zorgverleners. De gedachte dat we dat in sommige gevallen kunnen voorkomen door de kinderen met een slechter werkende placenta eerder op te sporen is wat mij drijft!

HOE KUNT U ONS STEUNEN?

Het laatste nieuws