Sanne geeft Charter Day lecture in Dublin

 In Algemeen nieuws

Op 17 September 2021 was Sanne Gordijn uitgenodigd door The National Maternity Hospital in Dublin Ierland om de jaarlijkse Charter Day lecture te verzorgen. Bij de jaarlijkse viering van de oprichting van het instituut (de Charter Day ) wordt traditiegetrouw een buitenlandse spreker van statuur uitgenodigd. Zij was hiervoor uitgenodigd vanwege haar eerdere baanbrekende werk (in samenwerking natuurlijk) bij het uniformeren van het placenta-onderzoek en definiëren van alle afwijkingen die in de placenta kunnen optreden. Vele prominenten (onder wie professor Kloosterman, de grondlegger van de huidige Nederlandse Verloskunde) gingen Sanne in deze lange traditie voor. In het voorgaande symposium sprak Wessel Ganzevoort ook over diagnostiek en behandeling van foetale groeirestrictie in het laatste deel van de zwangerschap. Sanne had haar lecture de aansprekende titel ‘The placenta, a love story’ gegeven en besprak het belang van dit interessante orgaan dat zo belangrijk is voor de menselijke zwangerschap. Het was een inspirerende dag, die de samenwerking met de collegae in Dublin weer nieuwe energie gaf!

Recent Posts

Leave a Comment

Taart MCL