Taart voor het Medisch Spectrum Twente!

 In Algemeen nieuws

Afgelopen maand is de 600e deelneemster voor de DRIGITAT Zorgevaluatie geïncludeerd. Dit heuglijke feit gebeurde in het Medisch Spectrum Twente! Op de foto Sylvia Arendsen-Meijer en Arjanne Kroese. Dank jullie wel voor ieders inzet! Samen met al ruim 600 vrouwen die deelnemen aan deze studie proberen we de zorg voor baby’s die kleiner zijn dan normaal (Small for Gestational Age) te verbeteren. Zonder de inzet van alle ziekenhuizen en de bereidheid van de deelneemsters zouden we niet al zover gekomen zijn, dank jullie wel!

Recent Posts

Leave a Comment