ONS ONDERZOEK

Onderzoek doe je nooit alleen!

Onderzoek doe je nooit alleen, maar is altijd een teamprestatie. Daarom zijn we zo blij met onze groep promovendi die op deze website hun onderzoek in het licht zetten. In een team waarin goede contacten en gedeeld enthousiasme voor een onderwerp leiden tot mooi en betekenisvol onderzoek. Maar de samenwerking is veel breder dan alleen onze groep.

LEES MEER

Voor ons multidisciplinaire onderzoek is een brede samenwerking ook keihard nodig. Voor elk onderwerp zijn collega’s betrokken met ieder specifieke kennis en kunde: van zeer basaal biologisch onderzoek op cellulair niveau tot grote prospectieve klinische studies. Veel van deze samenwerking vinden we in ons eigen ziekenhuis. Maar voor heel veel studies is het ook belangrijk om deze in nationaal en internationaal verband uit te voeren of te interpreteren. Stuk voor stuk zijn het bevlogen onderzoekers met wie we graag samenwerken vanwege de gedeelde passie, hun kunde en prettige persoonlijkheid. Velen van hen hebben net als wij een heel grote inzet voor het onderzoek. Allemaal belangrijke factoren om met plezier samen te werken met verschillende mensen om zo het brede probleem van FGR met verschillende projecten te lijf te gaan.

Je vindt de namen van onze samenwerkingspartners natuurlijk als co-auteur op onze publicaties. Specifieke namen noemen betekent altijd dat je iemand vergeet die ook heel belangrijk is. (Als we jou vergeten zijn is dat een honest mistake ;-). Ondanks dat risico – en omdat we het echt belangrijk vinden onze collegae te erkennen – hier toch een kleine opsomming van de mensen met wie we wetenschappelijk het meeste samenwerken:

UMCG: Harry van Goor, Jelmer Prins, Elisabeth Kooi, Mirthe Schoots, Henk Groen

Amsterdam UMC: Carrie Ris, Anita Ravelli, Aleid Leemhuis, Wes Onland, Jens Henrichs, Ank de Jonge

Nationaal: Titia Lely (UMCU); Salwan Al-Nasiry, Liesbeth Scheepers (MUMC);

Internationaal: Aris Papageorghiou, Basky Thilaganathan, Asma Khalil (St. Georges London, UK); Laura Magee, Peter von Dadelszen (King’s college London, UK); Yee Khong (Women’s and Children’s Hospital North Adelaide, Australië; Neil Sebire (Great Ormond Street Hospital London, UK), Frank Bloomfield, Katie Groom (Liggins Institute, Auckland, NZ); Ahmet Baschat (Johns Hopkins University Philadelphia, USA); Ben Mol (Monash University, Melbourne, Australië).

Landelijke zijn we actief lid van de Special Interest Groups (SIGs) ‘placentainsufficiëntie’ en ‘translationeel’ van de pijler foetomaternale geneeskunde van de NVOG.

Samenvattend 

De onderzoeksonderwerpen die we hieronder onder de tegels bespreken zijn dus ook allemaal zonder uitzondering een teamprestatie van meer mensen dan alleen gepresenteerd op de website.

Te kleine baby onderzoek

Internationale definities
en afstemming

Om het onderzoek naar foetale groeirestrictie te verbeteren en samenwerking te stimuleren hebben we veel werk verricht om te bereiken dat alle zorgverleners en wetenschappers dezelfde definities gebruiken, over dezelfde baseline characteristics en uitkomsten rapporteren.

foetale groeirestrictie - te kleine baby

DRIGITAT en
CEPRA

Steeds vaker wordt echo-Doppler toegepast in de klinische praktijk als er een vermoeden is op verminderde placentafunctie. Omdat het goede bewijs voor interventies gebaseerd op afwijkende Dopplers nog ontbreekt voeren wij nu – gefinancierd door ZonMW en in samenwerking met vele ziekenhuizen – de DRIGITAT en CEPRA studie uit.

STRIDER foetale groeirestrictie - te kleine baby

STRIDER: sildenafil bij extreme vroege foetale groeirestrictie

De STRIDER studie onderzocht of het medicijn sildenafil (dit is ook het actieve geneesmiddel dat wordt verkocht onder de naam viagra) de groei van ongeboren baby’s kan verbeteren. Bij de zwangere vrouwen die aan deze studie mee konden doen, was er al heel vroeg in de zwangerschap een ernstig groeiprobleem omdat de placenta zeer slecht functioneerde.

Perined logo

Registratie-onderzoek
(PERINED, CBS, PALGA)

Er zijn diverse registraties met gegevens over zwangerschap en geboorte. We koppelen deze slim – met respect voor alle privacyregels – om er het maximale uit te halen. Zo zien we grotere verbanden die helpen om de aandoening nog beter te begrijpen en nieuwe onderzoeksstappen te kunnen zetten.

Parel te kleine baby foetale groeirestrictie

Translationeel onderzoek

Translationeel onderzoek vormt de basis voor nieuw begrip en nieuwe therapieën. Wij doen placenta-onderzoek, onderzoek naar biomarkers. Een belangrijke spil vormt de biobank Parel zwangerschapscomplicaties die door AMC, UMCG en UMCU is opgericht.

te kleine baby foetale groeirestrictie maatschappelijk werk

Psychosociale behoeftes

De psychosociale impact van een perinatale sterfte voor ouders en hun omgeving is groot. Hoe groot? En hoe kunnen wij als zorgprofessionals het beste inspelen op wat ouders nodig hebben? Zodat we hen optimaal bijstaan, passend bij hun persoon, verhaal en verlies

AFGEROND ONDERZOEK

Onderstaande klinische evaluatieonderzoeken zijn inmiddels afgerond. Wij waren van deze onderzoeken niet de projectleiders, maar wel in wisselende intensiteit betrokken. Deze projecten hebben nog steeds spin-off waar we nauw bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld interessante vervolganalyses of omdat vrouwen of kinderen na enige tijd nog benaderd worden voor vervolgonderzoek. Immers, veel effecten van interventies willen we juist ook op lange termijn beoordelen.

TRUFFLE foetale groeirestrictie - te kleine baby

TRUFFLE

In de TRUFFLE-RCT werd onderzocht of monitoring van de foetale conditie met Doppler van de ductus venosus voor betere uitkomsten zorgde bij een vroege ernstige foetale groeirestrictie

PETRA foetale groeirestrictie - te kleine baby

PETRA

In de PETRA-RCT werd onderzocht of plasma volume expansie voor betere uitkomsten zorgde bij vrouwen met een vroege, ernstige pre-eclampsie

HOE KUNT U ONS STEUNEN?