te kleine baby foetale groeirestrictie maatschappelijk werk

Psychosociaal onderzoek

De psychosociale impact van een perinatale sterfte voor ouders en hun omgeving is groot. Hoe groot? En hoe kunnen wij als zorgprofessionals het beste inspelen op wat ouders nodig hebben? Zodat we hen optimaal bijstaan, passend bij hun persoon, verhaal en verlies

MEMOIRmemoir

Als rouwen belangrijk is…

De onderzoeksvraag van de Memoir studie is wat de langetermijn sociaal emotionele effecten van perinatale sterfte en de rouwverwerking voor ouders, het gezin en de directe omgeving zijn. Omdat Jet van der Hulst (1985) werkzaam is als medisch maatschappelijk werker op de afdeling verloskunde van het UMC Groningen, begeleidt zij ouders die tijdens de zwangerschap of vlak na de geboorte hun kindje(s) verliezen. Op die manier is zij als onderzoeker geïnteresseerd geraakt in de lange termijn gevolgen van dit verlies en wat voor elk individu de juiste vorm van begeleiding is, die deze gevolgen hopelijk minimaliseren.

Pilot

In de eerste stap voeren we een pilot (klein onderzoek) uit waarin we door middel van lange interviews, waarin we ook echt doorvragen, meer inzicht krijgen in de langetermijn impact van sterfte in de zwangerschap. We inventariseren welke vorm van (geïndividualiseerde) nazorg is aangeboden en welke nazorg ontbrak of teveel was. Alle verschillende aspecten van het leven, inclusief religie, komen aan de orde en we hebben aandacht voor de invloed van zingeving op het rouwproces. Voor deze pilot worden we financieel ondersteund door het Stimuleringsfonds Rouw.

Overzicht van zorg

We hebben alle Nederlandse ziekenhuizen gevraagd ons ete vertellen welke vormen van nazorg na perinatale sterfte zij bieden en hoe ze dit hebben georganiseerd. Hiervoor hebben we een breed georiënteerde een inventarisatie vragenlijst ontwikkeld, die ingevuld werd door de lokale organisator van de zorg. Het doel is om de variatie in de praktijk te leren kennen, en te begrijpen omdat dit aanknopingspunten kan geven voor verbetering.

Nabije en verdere toekomst

Als de pilot studie en de overzichtsstudie zijn afgerond is de volgende stap om met de inzichten een groter meer kwantitatief onderzoek te starten naar de nazorg bij perinatale sterfte. Doel is om te snappen welke persoonseigenschappen en welke vorm van nazorg een positief of juist negatief effect op de rouwverwerking hebben. Vervolgens willen we een instrument ontwikkelen dat landelijk gebruikt kan worden om samen met de ouders de individuele nazorgbehoefte vast te stellen en precies dat aan te bieden wat mensen nodig hebben, niets meer en zeker ook niets minder.

De COCOON studieCocoon study

Zorg in tijden van Corona…

We hebben ons recent aangesloten bij een wereldwijd initiatief om te onderzoeken hoe de zorg rondom zwangerschap en bevalling geweest is ten tijde van de COVID-19 pandemie. Belangrijk onderdeel van dit onderzoek is ook de geboden zorg voor ouders die een zwangerschapsverlies of neonatale sterfte hebben doorgemaakte ten tijde van de pandemie. Meer informatie over het Nederlandse deel van dit onderzoek (gecoördineerd vanuit het UMCG) en een link naar de vragenlijst vindt u hier.

HOE KUNT U ONS STEUNEN?

Wilt u wat vragen, bijdragen?

Wij werken graag samen!