Wie zijn wij

Wij zijn een groep onderzoekers die zich erop richt de zorg te verbeteren voor vrouwen en hun baby’s met een kans op placenta-insufficiëntie.

Aan de ene kant willen we beter de baby’s te identificeren, die placenta-insufficiëntie hebben en dus risico’s lopen zolang ze nog in de baarmoeder zitten. Aan de andere kant willen we ook díe bedreigde baby’s beter onderscheiden, die weliswaar klein zijn maar helemaal geen placenta-insufficiëntie hebben en dus zonder extra risico’s veel langer in de baarmoeder kunnen blijven.

De groep wordt geleid door Dr Sanne Gordijn en Dr Wessel Ganzevoort.

Sanne Gordijn gynaecoloog foetale groeirestrictie - te kleine baby

Sanne Gordijn (1978)

Gynaecoloog-perinatoloog in het UMC Groningen

Ik wil heel graag dat wij als verloskundig zorgverleners beter worden in het opsporen van de baby’s die onze zorg nodig hebben omdat de functie van hun placenta niet goed genoeg is. Maar ook wil ik graag dat we de gezonde kleine baby’s beter herkennen zodat we die ‘met rust’ kunnen laten.

Wessel Ganzevoort gynaecoloog foetale groeirestrictie - te kleine baby

Wessel Ganzevoort (1973)

Gynaecoloog-perinatoloog in het Amsterdam UMC

Een overleden kind voor de geboorte is verwoestend voor ouders, een last die mensen de rest van hun leven meedragen. Het is ook extreem frustrerend voor de zorgverleners. De gedachte dat we dat in sommige gevallen kunnen voorkomen door de kinderen met een slechter werkende placenta eerder op te sporen is wat mij drijft!

We werken graag en intensief samen met collega's in Nederland en internationaal om van elkaars kennis en slagkracht te profiteren. Via de links hieronder stellen twee collega's van het Maastricht UMC en UMC Utrecht met wie we veel samenwerken zich voor!

Salwan Al-Nasiry (19??)

Gynaecoloog-perinatoloog in Maastricht UMC

Titia Lely (1981)

Gynaecoloog-perinatoloog in UMC Utrecht

Ik wil graag zoeken naar een behandeling van de zieke placenta. Omdat zowel moeder als kind betrokken zijn is het ontwikkelen en uittesten van medicatie in de zwangerschap een grote uitdaging waar ik met mijn onderzoeksteam innovatief onderzoek voor ontwikkel.

Samen begeleiden Wessel en Sanne onderzoekers die - elk met hun eigen deelonderwerp - proberen de kennis te vergroten zodat die in de praktijk toegepast kan gaan worden. Hieronder stellen de onderzoekers zich voor.

Renee Burger foetale groeirestrictie - te kleine baby

Renée Burger (1994)

ANIOS gynaecologie en arts-onderzoeker verbonden aan het Amsterdam UMC

MEER LEZEN

De impact van foetale groeirestrictie en andere zwangerschapscomplicaties op zowel moeder als kind zijn verstrekkend en langdurig. Ik wil graag bijdragen aan beter inzicht in langetermijneffecten en ontwikkeling van preventiestrategieën.

Mijn onderzoek

Ik onderzoek de langetermijneffecten van foetale groeirestrictie: Ten eerste kijk ik naar de relatie met het risico bij de moeders op hart- en vaatziekten in een multi-etnische populatie. Daarnaast kijken we in een prospectieve studie naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij moeder tot 8 jaar na een zwangerschap gecompliceerd door ernstige vroege foetale groeirestrictie. Ik onderzoek ook de relatie met schoolprestaties wat het optimale moment van bevallen is bij tweelingenzwangerschappen gecompliceerd door foetale groeirestrictie.

Mauritia Marijnen foetale groeirestrictie - te kleine baby

Mauritia Marijnen (1992)

ANIOS gynaecologie en arts-onderzoeker verbonden aan het Amsterdam UMC

MEER LEZEN

De combinatie van klinische zorg en wetenschappelijk onderzoek geeft mij veel energie! Naast zorg voor patiënten doe ik met plezier onderzoek waarmee ik tracht bij te dragen aan verbetering van zorg voor toekomstige (te) kleine baby’s.

Mijn onderzoek

Ik doe onderzoek naar de praktijkvariatie binnen ziekenhuizen in Nederland naar de diagnose, monitoring en het beleid bij FGR. Het doel is opsporen en samenvatten van de praktijkvariatie. Inzicht hierin draagt bij aan de mogelijkheid om de monitoring en behandeling van FGR te verbeteren. Verder onderzoek ik de invloed van specifieke placenta laesies, zoals maternale vasculaire malperfusie en minder onderzochte laesies zoals foetale vasculaire malperfusie, op neonatale uitkomsten. Het doel is het creëren van een nieuwe dataset door koppeling van PALGA en Perined om inzicht te krijgen in de relatie tussen placenta-afwijkingen en perinatale uitkomsten, leidend tot nieuwe studievragen.

Stefanie Damhuis foetale groeirestrictie - te kleine baby

Stefanie Damhuis (1993)

ANIOS Gynaecologie (Flevo) en arts-onderzoeker verbonden aan het UMC Groningen

MEER LEZEN

Wereldwijd sterven nog steeds te veel baby’s in de baarmoeder in de uitgerekende periode. Als we met onderzoek naar de moederkoek een (klein) deel kunnen voorkomen, is dat goud waard.

Mijn onderzoek

Met het CEPRA onderzoek hopen we erachter te komen welke baby’s die minder bewegen beter direct geboren kunnen worden en bij welke baby’s we beter kunnen afwachten. Vaak is het ‘minder leven voelen’ onschuldig, maar bij een klein deel is een niet goed werkende moederkoek de oorzaak. Met dit onderzoek kijk ik of het zinvol is om met een echo de werking van de moederkoek te meten. Als de moederkoek niet goed werkt, gaan er minder voedingsstoffen en zuurstof naar de baby. Het zou dan beter kunnen zijn voor de baby om eerder geboren te worden, maar zeker weten we dat nog niet. Daar moet dit onderzoek antwoord op geven.

Jet van der Hulst foetale groeirestrictie - te kleine baby

Jet van der Hulst (1985)

Medisch maatschappelijk werker en onderzoeker verbonden aan het UMC Groningen

MEER LEZEN

Als maatschappelijk werker begeleid ik vaak ouders, die een dramatisch verlies moeten verwerken. Door onderzoek wil ik inzicht bieden in de individuele nazorg behoeften en ook erkenning geven aan de eigen krachten en mogelijkheden.

Mijn onderzoek

Door mijn onderzoek krijgen we meer inzicht in de psychosociale impact van perinatale sterfte op de lange termijn en de behoeften van ouders voor begeleiding en nazorg daarbij. Dat leidt ertoe dat we de zorgprofessionals van wetenschappelijk onderbouwd advies te kunnen voorzien welke vorm van nazorg voor een specifieke patiënt het beste aansluit. Zo kunnen we toekomstige ouders optimaal bijstaan op een manier die passend is bij hun persoon, hun verhaal en hun verlies en die aansluit bij hun behoefte en wensen.

Claartje Bruin foetale groeirestrictie - te kleine baby

Claartje Bruin (1988)

Arts in opleiding tot gynaecoloog (MCA) en arts-onderzoeker verbonden aan het Amsterdam UMC

MEER LEZEN

Het is altijd spannend om zwanger te zijn, maar al helemaal als blijkt dat er mogelijk iets niet goed is met je kindje. Ik wil graag bijdragen aan de kennis die er is over FGR om aanstaande ouders zo goed mogelijk te kunnen informeren.

Mijn onderzoek

Mijn onderzoek gaat enerzijds over verschillende monitoring opties bij FGR zoals de betrouwbaarheid van een specifieke echometing (ductus venosus) en de vergelijking van verschillende methodes van CTG analyse (STV en PRSA), en anderzijds over de kans dat de baby levend geboren wordt bij ernstige FGR die al vroeg in de zwangerschap ontstaan is. Verder bekijk ik of er valt te voorspellen welke kinderen de beste kans op overleven hebben bij ernstige vroege FGR.

Marjon Feenstra foetale groeirestrictie - te kleine baby

Marjon Feenstra (1992)

ANIOS gynaecologie (MCL) en arts-onderzoeker verbonden aan het UMC Groningen

MEER LEZEN

De zoektocht naar het waarom de ene baby te klein is, en de ander niet, drijft mij.

Mijn onderzoek

In mijn onderzoek ben ik op zoek naar nieuwe biomarkers, zoals thiolen en cytokines, met een voorspellende waarde voor maternale uitkomst en foetale uitkomst bij ernstige vroege foetale groeirestrictie. Hierbij maak ik gebruik van de database van de STRIDER studie, en kijk ik naar monsters van maternaal bloed en naar de placenta histologie. Mijn focus ligt op oxidatieve stress, placenta pathologie en de immuunrespons. Met hierin als ultiem doel mogelijke aanknopingspunten voor nieuwe behandelingsmogelijkheden te vinden voor ernstige vroege foetale groeirestrictie. Op dit moment zijn er te weinig behandelingsopties voor foetale groeirestrictie, behalve watch full waiting, dit kan en moet beter voor de toekomst.

Anouk Pels foetale groeirestrictie - te kleine baby

Anouk Pels (1990)

Gynaecoloog in opleiding en sinds 2020 gepromoveerd onderzoeker verbonden aan het Amsterdam UMC

MEER LEZEN

Wat ik graag wil, is de behandeling en begeleiding van zwangere vrouwen en hun partners verbeteren. Door wetenschappelijk onderzoek te doen, hoop ik bij te dragen aan de kennis en daardoor aan de uitkomsten van zwangere vrouwen en hun baby’s.

Mijn onderzoek

Mijn proefschrift gaat over de behandeling en prognose van zwangere vrouwen bij wie al vroeg in de zwangerschap ernstige groeibeperking van de baby wordt vastgesteld. Een groot project tijdens mijn promotie was de STRIDER studie. Hierin onderzochten we het medicijn sildenafil als mogelijke behandeling van foetale groeirestrictie. Andere onderwerpen in mijn proefschrift zijn onder andere de interpretatie van het hartfilmpje van ongeboren baby’s en de associatie tussen de behandeling van hoge bloeddruk van moeder en de groei van de baby.

Hester Kamphof foetale groeirestrictie - te kleine baby

Hester Kamphof (1993)

ANIOS gynaecologie (MC Leeuwarden) en arts-onderzoeker verbonden aan het UMC Groningen

MEER LEZEN

Tijdens het schrijven van mijn scriptie ben ik gegrepen door het onderwerp foetale groeirestrictie. Ik heb met veel plezier een eerste artikel geschreven en er zullen er in de nabije toekomst nog meer volgen.

Mijn onderzoek

In het eerste artikel dat ik heb geschreven wordt de effectiviteit van verschillende geboortegewichtscurven voor het voorspellen van ernstige neonatale uitkomsten vergeleken. Daarbij zijn de neonaten per geboortegewicht percentiel in groepen ingedeeld (<p3, p3-p10, p10-p25 enz.) en is vergeleken wat per groep het risico op ernstige neonatale uitkomsten was. Hiervoor heb ik de data van de IRIS studie gebruikt, een grote landelijke studie in een laag risico populatie.

Als vervolg op het eerste artikel wil ik nu in dezelfde populatie kijken wat de voorspellende waarde van afbuigende groei in de zwangerschap is voor het risico van ernstige neonatale uitkomsten.

Jessica Liauw foetale groeirestrictie - te kleine baby

Jessica Liauw (1984)

Gynaecoloog-perinatoloog UBC Vancouver, Canada en onderzoeker verbonden aan het Amsterdam UMC

MEER LEZEN

The opportunity to provide patients with the information that will help them get through challenging times during their pregnancy.

My research

Having pregnancy complications, such as a baby that doesn’t grow as much as expected, or a baby that is born too early, can be difficult events for parents and families. My research focuses on figuring out how to best detect and manage pregnancies (at risk of) having severe complications, and how to best communicate this information with patients and families so they can make the treatment and management decisions that are right for them.

Irene Beune foetale groeirestrictie - te kleine baby

Irene Beune (1986)

Gynaecoloog in opleiding en sinds 2021 gepromoveerd onderzoeker verbonden aan het UMC Groningen

MEER LEZEN

Een zwangerschap is het prilste begin van een nieuw leven. Ik vind het een voorrecht om de beste start-omstandigheden te bevorderen. Ik ben ervan overtuigd dat samenwerking in onderzoek ons hierin verder brengt!

Mijn onderzoek

Mijn onderzoek gaat over standaardisering van zorg bij foetale groeirestrictie.

Om ziektes te onderzoeken, data te analyseren en studiecohorten te vergelijken is noodzakelijk dat er overeenstemming is over de basisprincipes betreffende de conditie, beginnend met het hanteren van dezelfde definitie.

Door middel van Delphi-procedures is het gelukt om een definitie te ontwikkelen voor FGR gediagnosticeerd bij de eenling zwangerschap (apart voor vroeg en laat), bij de tweeling zwangerschap (apart voor monochoriaal en dichoriaal), bij de pasgeborene en bij de doodgeboren neonaat.

Ook heb ik bijgedragen aan onderzoeken naar de gerapporteerde uitkomsten van FGR en naar het standaardiseren van onderzoeksvariabelen en belangrijkste uitkomstmaten.

Maddy Smies

Maddy Smies (1993)

Part-time arts-onderzoeker verbonden aan het Amsterdam UMC

MEER LEZEN

volgt

HOE KUNT U ONS STEUNEN?