Veel animo voor webinar foetale groeirestrictie

 In Algemeen nieuws

Op 4 Oktober jl. hebben we ’s avonds het eerste webinar over foetale groeirestrictie georganiseerd samen met SCEM. Er was een enorme belangstelling met 305 ingelogde deelnemers! Sanne Gordijn presenteerde over de definities van het syndroom en besprak (als internationaal placentapathologie-expert) het onderliggende mechanisme van placenta-insufficiëntie. Wessel Ganzevoort presenteerde wat de waarde is van aanvullende methoden naast grootte van de baby om placenta-insufficiëntie op te sporen. En hoe vooruit te komen om de consequenties van dit syndroom zonder gouden standaard beter te voorkómen. Van tevoren was al duidelijk dat er geen zwart-wit antwoorden zijn, maar – getuige de feedback achteraf – lukte het juist redelijk om de nuance over te laten komen. Interactie is bij een webinar best wel lastig (de feedback daarover doen we ook wat mee), maar via de chat kwamen er vele vragen binnen. Ook daarvoor was nog tijd ingeruimd.

Al met al vonden wij het een heel geslaagde avond en de deelnemers beloonden ons met een goed rapportcijfer! Op naar nog meer webinars en nascholingen! We overwegen aparte webinars te organiseren voor de verschillende groepen: O&G-verpleegkundigen, verloskundigen eerste en tweede lijn, gynaecologen. En save the date! 2 Juni 2022 een dagsymposium (in opzet live en/of hybride) met zo interactief mogelijk dit alledaagse onderwerp besproken vanuit diverse gezichtspunten met praktische handvatten. Laat ons weten via het contactformulier waar je interesse in hebt. 

Recent Posts

Leave a Comment