Donateurs horen meer over CEPRA

Op 23 maart 2021 was er een online bijeenkomst via TEAMS voor de donateurs van Cycling for Frederik. CfF is een sponsorinitiatief van Wouter Holtslag en Sina Kahl. Zij hebben geld ingezameld voor de CEPRA studie. Sanne Gordijn, Stefanie Damhuis en Wessel Ganzevoort presenteerden voor genodigden onze onderzoekslijn. We legden specifiek uit waar wij het extra geld aan zullen besteden. Sommige belangrijke onderdelen van de CEPRA-studie worden namelijk niet direct gefinancierd door ZonMW. De bijdrages van de donateurs, meer dan 100 duizend euro, gebruiken wij ten eerste voor wetenschappelijk onderzoek van de placenta’s. De bedoeling is om met behulp van de unieke verzameling gegevens en materiaal (placenta en bloed) bestaande markers te evalueren en nieuwe tests te ontwikkelen. Daarnaast zetten we belangrijke stappen naar betere opsporing van placenta-insufficiëntie voor het te laat is met behulp van predictiemodellen.

Na de presentatie volgde een levendige discussie en werden er heel veel goede vragen gesteld. Wouter en Sina waren blij met het onderzoek dat gepresenteerd werd en wij zijn heel erg gemotiveerd door deze ondersteuning van de mensen voor wie wij ons onderzoek uitvoeren! 

Irene Beune gepromoveerd foetale groeirestrictie - te kleine babytaart ZGT