Renée Burger presenteert resultaten onderzoek naar hart- en vaatziekten na gecompliceerde zwangerschap

 In Algemeen nieuws

Tijdens het jaarlijkse Amerikaanse verloskundecongres van de Society for Maternal Fetal Medicine (Feb 2023) presenteerde arts-onderzoeker Renée Burger onlangs haar onderzoeksresultaten. In deze onderzoeken keken we naar het risico op hart- en vaatproblemen op latere leeftijd, na een zwangerschap die gecompliceerd werd door bijvoorbeeld hoge bloeddruk, vroeggeboorte, of een kleine baby. 

We lieten zien dat vrouwen van verschillende etnische achtergronden die hoge bloeddruk in de zwangerschap hadden of die te vroeg bevielen, een verhoogd risico hebben op onder andere hoge bloeddruk, suikerziekte en andere hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Bij vrouwen met een kind dat tot de kleinste 10% behoorde, zonder hoge bloeddruk of vroeggeboorte, vonden we geen verhoogde risico’s.

Uit ons onderzoek bleek verder dat we deze vrouwen met een hoger risico op hart- en vaatziekten niet beter kunnen opsporen als huisartsen naar deze zwangerschapsproblemen vragen, dan als huisartsen onderzoek doen naar klassieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten (hoge bloeddruk, hoog cholesterol). Maar: juist bij kwetsbare vrouwen gebeurt dat vaak niet omdat de huisarts deze vrouwen te weinig ziet of dat vrouwen zelf er het belang niet van zien. Dan kan het dus wél nuttig zijn als de huisarts en de vrouw zelf getriggerd worden door wat er gebeurd is in de zwangerschap. We vinden het dus heel belangrijk dat, als vrouwen een hoge bloeddruk hadden in de zwangerschap of te vroeg bevallen zijn, zij en hun dokters al vanaf jonge leeftijd regelmatig checken hoe het gaat met gewicht, bloeddruk, en roken. En als dat niet optimaal is dat er extra onderzoek of begeleiding door de huisarts komt.

Het was een mooie ervaring om deze resultaten te kunnen delen met het internationale publiek!

Recent Posts

Leave a Comment

Podcast Verloskundig Baken