ZonMW subsidie voor Renée Burger (en het team!)

 In Algemeen nieuws

Vorige week ontvingen wij het goede bericht dat onze subsidieaanvraag voor onderzoek naar de associatie tussen zwangerschapscomplicaties en hart- en vaatziekten in verschillende etnische groepen door ZonMw is goedgekeurd. Dat betekent dat wij komende twee jaar aan de slag kunnen met dit interessante en belangrijke onderwerp! We weten uit eerder onderzoek dat vrouwen die een zwangerschapscomplicatie doorgemaakt hebben, zoals zwangerschapsvergiftiging, meer kans hebben op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten op latere leeftijd. De meeste van deze onderzoeken zijn gedaan in Kaukasische vrouwen, en er is nauwelijks onderzoek gedaan naar het mogelijke effect van etniciteit en afkomst. In ons onderzoek zullen we de associatie tussen zwangerschapscomplicaties en hart- en vaatziekten bij Nederlandse, Hindoestaanse, Creoolse, Ghanese, Turkse en Marokkaanse vrouwen onderzoeken, de zes meest voorkomende etnische groepen in Amsterdam. Dit doen wij in samenwerking met de HELIUS-studie, een groot lopend prospectief cohortonderzoek naar gezondheid en gezondheidsverschillen bij verschillende etnische groepen. Wij kijken uit naar het onderzoek en de resultaten!

Recent Posts

Leave a Comment