Nieuwe publicatie

Het artikel van Irene Beune en Stefanie Damhuis is verschenen. In dit artikel beschrijven we de criteria om na een doodgeboorte de diagnose foetale groeirestrictie kunnen stellen. Internationale experts hebben die criteria geselecteerd die pathologen kunnen gebruiken als ze de baby en de placenta onderzoeken. Een goede betrouwbare diagnose is natuurlijk belangrijk om meerdere redenen. De belangrijkste reden is dat die kennis helpt om in een volgende zwangerschap het juiste beleid te voeren. Daarmee kunnen ouders en dokters de kans verkleinen dat een doodgeboorte weer kan gebeuren. Daarnaast is het ook van belang om de diagnostiek uniform te doen over de gehele wereld. Onderzoekers kunnen publicaties over het onderwerp daardoor beter vergelijken.

overzichtsartikel