Foetale Groeirestrictie anno 2022 symposium goed bezocht!

 In Uncategorized

Op 2 juni 2022 organiseerden wij samen met SCEM het symposium Foetale Groeirestrictie Anno 2022 in de Reehorst in Ede.

Het congres was hartstikke goed bezocht. Bijna 200 verloskundigen, gynaecologen en echoscopisten (en een enkele kinderarts) waren aanwezig. Er was een dagvullend programma ontworpen dat alle aspecten van foetale groeirestrictie omvatte. In dit nieuwsbericht een verslag.

Sanne Gordijn legde het klinisch probleem nog eens helder uit. Viki Verfaille van de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland ging in op alle details van de echografische grootte-schatting van de foetus. Stefanie Damhuis, onze promovendus, besprak alle praktische handvatten van de verschillende Dopplermetingen die gedaan worden. Salwan Al-Nasiry (Maastricht UMC) besprak de huidige stand van zaken van het gebruik van biomarkers voor het opsporen van foetale groeirestrictie. Titia Lely daagde het publiek uit met een mooi verhaal over medicamenteuze strategie. Hoe kunnen we medicatie zodanig verpakken in nanopartikels dat deze niet transplacentair naar de baby gaan. Dan zou de medicatie alleen naar een specifiek doelorgaan kunnen gaan. Daardoor kunnen er minder bijwerkingen aan medicatie kleven. Bij Elisabeth Kooij konden we ons licht opsteken om te begrijpen hoe de diagnostiek na de geboorte gaat. Zij besprak mogelijkheden om de opsporing van foetale groeiproblematiek te verbeteren. Wessel Ganzevoort had vooraf een voorbeeldconsult opgenomen. Hij besprak aan de hand daarvan met de zaal hoe een consult met een patient/client eruit zou kunnen zien.

Na de lunch was het de tijd voor Professor Christoph Lees van Imperial College London. Hij gaf welbespraakt een allesomvattend overzicht van alle klinische behandelingen van foetale groeirestrictie. In de daaropvolgende sessie spraken Mieke Beentjes (KNOV) en Jeroen van Dillen (Radboud UMC) na elkaar. Zij vertelden over de huidige staat van de richtlijnen van KNOV en NVOG. Dit nodigde natuurlijk uit voor een interactieve zaal discussie. Het werd meteen weer duidelijk dat er veel behoefte is aan duidelijkheid en gemeenschappelijkheid tussen alle beroepsgroepen. De informatie uit deze sessie wordt zeker weer meegenomen bij de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen.

De zaal was opvallend enthousiast en droeg met alle discussies en vragen enorm bij aan de leerzaamheid van de dag. Er was tijd voor lachen en voor serieuze discussies! Het publiek waardeerde het Symposium Foetale Groeirestrictie Anno 2022 ook cijfermatig goed, zo bleek uit de feedback!

Hartelijk dank aan alle sprekers, en de congresorganisatie SCEM. Dank vooral aan Lieke Szovan en Anita Seinen.

Recent Posts

Leave a Comment

taart martiniziekenhuis