Twee onderzoekssubsidies van AR&D!!

 In Algemeen nieuws

Mei 2021 vielen we prachtig in de prijzen! Het onderzoeksinstituut Amsterdam Reproduction & Development honoreerde twee van onze projecten. Op 19 mei mochten Mauritia Marijnen en Renée Burger in een korte pitch tijdens de Grant Award Ceremony toelichten wat ze met het onderzoeksbudget gaan doen.

Het onderzoeksgeld stelt Mauritia in staat om het komende jaar hard te werken aan een koppeling van gegevens vanuit de landelijke verloskunde registratie (Perined) met de landelijk beschikbare placenta’s (PALGA). Zo kunnen we verbanden leggen tussen specifieke afwijkingen in de placenta en het klinische patroon van zwangerschapsuitkomsten. Dit is enerzijds van belang om te snappen hoe de verschillende afwijkingen de oorzaak kunnen zijn van slechte uitkomsten. En anderzijds om voor volgende zwangerschappen te formuleren wat zinvol is om een herhaling van de slechte uitkomst te voorkomen.  

Renée Burger kan met het beschikbare geld het onderzoek van het HELIUS-Perined-cohort uitdiepen. HELIUS staat voor Healthy Life in an Urban Setting en doet onderzoek naar de oorzaken van veelvoorkomende chronische ziekten, waaronder hart- en vaatziekten (inclusief diabetes), in een multi-etnische populatie. Met behulp van gegevens uit de HELIUS studie en Perined kijkt Renée naar de wederzijdse invloed van zwangerschapscomplicaties en (risicofactoren voor) hart- en vaatziekten in verschillende etnische groepen. 

Recent Posts

Leave a Comment

taart ZGTsanne gordijn Wessel Ganzevoort