Veel variatie tussen ziekenhuisprotocollen!

 In Nieuwe publicatie

Recent werd ons artikel ‘Practice variation in diagnosis, monitoring and management of fetal growth restriction in the Netherlands’ gepubliceerd in EJOG. 

In dit artikel presenteren we de huidige praktijkvariatie in ziekenhuisprotocollen omtrent foetale groeirestrictie in Nederland. Hieruit blijkt dat er veel variatie is tussen de verschillende ziekenhuisprotocollen. Hiermee tonen we de complexiteit van de diagnose, monitoring en het beleid bij foetale groeirestrictie aan. Meer (gerandomiseerd) prospectief onderzoek is nodig voor een uniform beleid! 

De toekomstige resultaten van de DRIGITAT/CEPRA studie zullen bijdragen aan verbetering van zorg voor zwangerschappen gecompliceerd door foetale groeirestrictie. 

Benieuwd naar de verdere resultaten? Klik hier om het gehele artikel te lezen.

Recent Posts

Leave a Comment

overzichtsartikel